גימנסיון 
בית ספר להתעמלות מכשירים ואקרובטיקה
קריית חיים - בית ספר גורדון