גימנסיון 
בית ספר להתעמלות מכשירים ואקרובטיקה
קריית ים- בית ספר עלומים