גימנסיון 
בית ספר להתעמלות מכשירים ואקרובטיקה
בית-ספר מגינים